Publicerad 2021-06-10 12:03

Senast uppdaterad 2021-06-10 12:08

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 10 juni. §§ 127, 128, 129, 131, 132 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.