Publicerad 2021-09-06 14:08

Senast uppdaterad 2021-09-06 14:10

Anslag: justerat protokoll.

Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 3 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.