Publicerad 2021-09-01 08:09

Senast uppdaterad 2021-09-01 08:16

Anslag: justerat protokoll

Miljönämnden hade sammanträde 24 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.