Publicerad 2021-09-01 09:14

Senast uppdaterad 2021-09-01 09:17

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.