Publicerad 2021-09-01 09:18

Senast uppdaterad 2021-09-01 09:40

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämnden hade sammanträde 31 augusti. §§ 113 och 125 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.