Publicerad 2021-09-01 10:11

Senast uppdaterad 2021-09-01 10:14

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 1 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.