Publicerad 2021-09-13 08:57

Senast uppdaterad 2021-09-13 10:35

Anslag: Justerat protokoll

Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 3 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.