Publicerad 2021-09-01 14:07

Senast uppdaterad 2021-09-01 14:19

anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.