Publicerad 2021-07-08 07:56

Senast uppdaterad 2021-07-08 08:45

Anslag: Justerat protokoll

Kommunfullmäktige hade sammanträde 23 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.