$left
$middle

Publicerad 2022-06-09 13:34

Senast uppdaterad 2022-06-09 13:43

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 juni. §128, §§ 130-132 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.