$left
$middle

Publicerad 2022-06-09 15:29

Senast uppdaterad 2022-06-09 15:36

Anslag: justerat protokoll

Servicenämndens arbetsutskott §61 Remiss om Granskning för förslag på detaljplan för fastigheten Vintrie 20:63 i Vintrie i Malmö (Dp 5665) hade sammanträde 9 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.