$left
$middle

Publicerad 2022-06-13 10:36

Senast uppdaterad 2022-06-13 10:43

Anslag: justerat protokoll.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott §§ 105-124 hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.