$left
$middle

Publicerad 2022-06-17 10:38

Senast uppdaterad 2022-06-17 10:42

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 juni. §§ 48-69 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.