$left
$middle

Publicerad 2022-06-17 10:42

Senast uppdaterad 2022-06-17 10:44

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 9 juni. §§ 46-57 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.