$left
$middle

Publicerad 2022-06-20 15:16

Senast uppdaterad 2022-06-20 15:23

Anslag: justerat protokoll.

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.