$left
$middle

Publicerad 2022-06-21 15:14

Senast uppdaterad 2022-06-21 15:20

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 16 juni. §§167-202 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.