$left
$middle

Publicerad 2022-06-21 15:25

Senast uppdaterad 2022-06-21 15:29

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 17 juni. §§87-107 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.