$left
$middle

Publicerad 2022-06-22 10:31

Senast uppdaterad 2022-06-22 10:35

Anslag: justerat protokoll.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 15 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.