$left
$middle

Publicerad 2022-06-23 11:11

Senast uppdaterad 2022-06-23 11:16

Anslag: justerat protokoll.

Överförmyndarnämnden hade sammanträde 20 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.