$left
$middle

Publicerad 2022-06-23 11:16

Senast uppdaterad 2022-06-23 11:21

Anslag: justerat protokoll.

Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.