$left
$middle

Publicerad 2022-09-22 10:29

Senast uppdaterad 2022-09-22 10:33

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 22 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv