Publicerad 2021-04-01 11:29

Senast uppdaterad 2021-04-01 11:32

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.