Publicerad 2021-04-01 11:32

Senast uppdaterad 2021-04-01 11:37

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. §§ 36, 37, 38 och 40 är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.