Publicerad 2021-04-01 12:07

Senast uppdaterad 2021-04-01 14:02

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämnden hade sammanträde 31 mars. §§ 48, 50 och 61 i protokollet justerades omedelbart och har tillkännagivits genom anslag.