Publicerad 2021-04-01 12:55

Senast uppdaterad 2021-04-01 13:50

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 29 mars. Protokollet har nu justerats och tillkännagivits genom anslag.