Publicerad 2021-04-07 11:10

Senast uppdaterad 2021-04-07 11:33

Anslag: justerat protokoll

FINSAM i Malmö hade sammanträde 19 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.