Publicerad 2021-04-19 10:31

Senast uppdaterad 2021-04-19 10:35

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.