Publicerad 2021-04-28 11:37

Senast uppdaterad 2021-04-28 11:41

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 28 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.