Publicerad 2021-04-29 09:49

Senast uppdaterad 2021-04-29 09:52

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämnden hade sammanträde 28 april. § 42 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.