Publicerad 2021-04-30 10:44

Senast uppdaterad 2021-04-30 11:39

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens mynighetsutskott hade sammanträde 23 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.