Publicerad 2021-05-04 08:24

Senast uppdaterad 2021-05-04 08:28

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 27 april. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.