Publicerad 2021-10-05 09:14

Senast uppdaterad 2021-10-05 09:20

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 24 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.