Publicerad 2021-10-05 13:01

Senast uppdaterad 2021-10-05 13:10

Anslag: justerat protokoll

Överförmyndarnämnden hade sammanträde 27 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.