Publicerad 2021-10-06 08:17

Senast uppdaterad 2021-10-06 08:28

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 6 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.