Publicerad 2021-10-06 14:05

Senast uppdaterad 2021-10-06 14:12

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 20 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.