Publicerad 2021-10-07 09:50

Senast uppdaterad 2021-10-07 09:53

Anslag: Justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 24 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.