Publicerad 2021-10-07 09:56

Senast uppdaterad 2021-10-07 09:59

Anslag: Justerat protokoll

Miljönämnden hade sammanträde 29 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.