Publicerad 2021-04-01 11:20

Senast uppdaterad 2021-04-01 11:27

Anslag: justerat protokoll

Grundskulenämnden hade sammanträde 24 mars. §§ 40, 43 och 46 är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.