Publicerad 2021-04-06 08:57

Senast uppdaterad 2021-04-06 10:47

Anslag: justerat protokoll

Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 23 mars. Protokollelt är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.