Publicerad 2021-04-06 11:56

Senast uppdaterad 2021-04-06 12:53

Anslag: justerat protokoll

Valnämndens arbetsutskott hade sammanträde 23 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.