Publicerad 2021-04-06 13:20

Senast uppdaterad 2021-04-06 13:38

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndenspresidium hade sammanträde 6 april. §§ 7-9 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.