Publicerad 2021-04-06 13:39

Senast uppdaterad 2021-04-06 14:09

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 30 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.