Publicerad 2021-04-07 14:57

Senast uppdaterad 2021-04-07 15:01

Anslag: justerat protokoll

Överförmyndarnämnden hade sammanträde 29 mars. Protokollet är nu justerat och har tilkännagivits genom anslag.