Publicerad 2021-04-08 10:34

Senast uppdaterad 2021-04-08 10:37

Anslag: justerat protokoll.

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 6 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.