Publicerad 2021-08-31 09:55

Senast uppdaterad 2021-08-31 10:15

Anslag: justerat protokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.