Publicerad 2021-08-31 10:32

Senast uppdaterad 2021-08-31 10:36

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 31 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.