Publicerad 2021-04-21 10:41

Senast uppdaterad 2021-04-21 13:45

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 21 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.