Publicerad 2021-11-11 13:14

Senast uppdaterad 2021-11-11 13:18

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 11 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.