Publicerad 2021-11-11 13:18

Senast uppdaterad 2021-11-11 14:02

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 november. §237, 240, 241, 242, 243 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.