Publicerad 2021-11-11 14:16

Senast uppdaterad 2021-11-11 14:20

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 1 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.